ต้องการขาย บัตรคีย์การ์ด RFID,Proximity (พิมพ์สีได้)ชิป EM4305 T5577 สามารถเขียนซ้ำได้ ใช้กับ ศูนย์อาหาร, ร้านค้า, สหกรณ์,สวนสนุก ,สวนนํ้า,สวนสัตว์ และอื่นๆ,ระบบ ควบคุมการเข้าออก ระบบลงเวลาการเข้างาน จำนวน10 ใบ ส่งไว! ราคาพิเศษ

บัตรคีย์การ์ด RFID,P[…]

Read more